Usuwanie farb. Na czym polega metoda pirolizy

Kategoria: Blog

piroliza

Piroliza – jak to działa

Proces pirolizy polega na rozkładzie termicznym substancji poprzez poddanie jej wysokiej temperaturze lecz bez udziału tlenu czy innych czynników utleniających. W trakcie tego procesu złożone związki chemiczne, wchodzące w skład utylizowanych substancji ulegają rozkładowi do związków prostszych. Mechanizm przemian zachodzących w procesie pirolizy jest zwykłe bardzo złożony. Aby można było skorzystać z metody pirolizy konieczne jest specjalistyczne urządzenie piec do pirolizy, który rozgrzewany jest do około 430 stopni Celsjusza. Piece tego typu przystosowane są do usuwania różnorodnych powłok malarskich m.in. farb proszkowych, rozpuszczalnikowych, wodorozpuszczalnych, lakierów elektroizolacyjnych. Charakteryzuje je zazwyczaj zautomatyzowany przebieg procesu, zastosowanie dopalacza termicznego jako urządzenia oczyszczającego gazy z zanieczyszczeń.

Kiedy warto skorzystać z metody pirolizy

Piroliza znajduje w przemyśle wiele zastosowań. Zazwyczaj stosuje się do odzyskiwania monomerów z polimerów w ramach recyklingu. Wykorzystuje się ją również w produkcji materiałów ceramicznych, a także w produkcji materiałów szczególnie opornych termicznie. Jest również jednym z etapów w procesie otrzymywania węgla drzewnego oraz koksu z węgla kamiennego. W przypadku wykorzystywania jej do usuwania powłok malarskich, świetnie sprawdzi się do oczyszczania przedmiotów o złożonych kształtach. Dodatkowo dzięki nowoczesnym  piecom proces ten jest niema od początku do końca zautomatyzowany.