Najnowsze wpisy

Nowoczesne oczyszczalnie
Blog

Profesjonalne chemiczne oczyszczalnie ścieków z galwanizerni i malarni

Działalność galwanizerni i malarni wiąże się z regularnym produkowaniem dość dużej ilości ścieków, które uznawane są za niebezpieczne i szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego. Zawierają m.in. dużą ilość metali ciężkich. Jeśli nie zostaną prawidłowo oczyszczone, mogą przedostać się bezpośrednio do gleby, powietrza i wody, a stamtąd zatruwać rośliny, zwierzęta i ludzi.

Czytaj dalej ›

Projektowanie linii malarskich
Blog

Główne rodzaje powłok galwanicznych

Powłoki galwaniczne można podzielić na kilka kategorii. Podziału dokonujemy m.in. ze względu na pełnione funkcje, np. ochronną, dekoracyjną czy techniczną. Odpowiednie zabezpieczenie zależy nie tylko od doboru najlepszej powłoki, ale również samego procesu nakładania warstwy. Z tego też powodu prace tego rodzaju powinny być wykonywane przez specjalistów, tzn. profesjonalne firmy, które dysponują odpowiednio zaprojektowaną linią...

Czytaj dalej ›

Główne rodzaje kabin do malowania proszkowego
Blog

Główne rodzaje kabin do malowania proszkowego

Malowanie proszkowe to metoda powszechnie wykorzystywana w lakiernictwie. Proces malowania polega na nakładaniu farby proszkowej na metalową powierzchnię przewodzącą. W tym celu wykorzystywany jest natrysk elektrostatyczny lub elektroniczny. Prace tego rodzaju mogą być wykonywane przez profesjonalistów w odpowiednio wyposażonych lakierniach proszkowych. Malowanie proszkowe odbywa się przede wszystkim na elementach wykonanych z aluminium, mosiądzu, stali i...

Czytaj dalej ›

malowanie proszkowe
Blog

Zgrany zespół, czyli malowanie proszkowe i kataforeza

Malowanie proszkowe połączone z kataforetycznym tworzą niezwykle zgrany zespół. Połączenie tych technik daje malowanym elementom świetną ochronę przeciw korozji. Kataforeza jest jedną z najnowocześniejszych technologii nakładania powłoki lakierniczej na różnego rodzaju przedmioty metalowe. Sprawdza się szczególnie w przypadku detali stalowych, ocynkowanych, aluminiowych oraz żeliwnych.  Jest to technologia, którą wykorzystuje się najczęściej jako bazę przed malowaniem...

Czytaj dalej ›

galwaniczne osadzanie powłok
Blog

Jak wykonuje się galwaniczne osadzanie powłok

Powłoki galwaniczne nanosi się w celu ochrony przed korozją, aby poprawić własności trybologiczne, zabezpieczyć międzyoperacyjnie powierzchnię przed dyfuzją oraz ze względu na własności estetyczne. Powłoki galwaniczne nanosi się w procesach galwanicznych na podłoża z różnych metali, ich stopów oraz materiałów polimerowych. Mogą być one elektorlityczne, chemiczne i konwersyjne. Powłoki elektrolityczne zakładane są w procesie elektrolizy,...

Czytaj dalej ›

malowanie proszkowe
Blog

Malarnie oraz lakiernie – bezpieczeństwo i higiena pracy cz. II

Malowanie proszkowe to proces nakładania naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą, np. metal. Dzięki siłom elektrostatycznym warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu. Podczas malowania proszkowego stosuje się dwie techniki elektryzacji i nakładania farby: natrysk elektrostatyczny oraz natrysk elektrokinetyczny. Pokryte farbą elementy poddawane są następnie nagrzewaniu w rezultacie czego proszek ulega polimeryzacji. Po...

Czytaj dalej ›

Blog

Malarnie oraz lakiernie – bezpieczeństwo i higiena pracy cz. I

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo złożona dziedzina, obejmująca między innymi wiele zagadnień technicznych, organizacyjnych, prawnych i higieniczno sanitarnych. Braki i niedociągnięcia w tej dziedzinie ujawniają się przede wszystkim w postaci wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń, które związane są ze środowiskiem pracy. W firmach malarskich i lakierniczych pracownicy narażeni są na stały...

Czytaj dalej ›

malowanie proszkowe
Blog

Dlaczego warto stosować malowanie proszkowe?

Lakierowanie proszkowe polega na nanoszeniu na powierzchnię malowanego detalu farby w postaci proszku. Farba nanoszona jest metodą natrysku elektrostatycznego – metoda wysokonapięciowa 40-100 kV, nazywana również „koroną” lub elektrokinetycznego – inaczej metoda triboelektryzacji, zwana „tribo”. To właśnie dzięki wykorzystaniu siły elektrostatycznej, polegającej na przyciąganiu cząsteczki uprzednio naelektryzowanej farby do malowanego elementu, możliwe jest pokrycie przedmiotu....

Czytaj dalej ›

Malowanie elektroforetyczne
Blog

Malowanie elektroforetyczne

Malowanie elektroforetyczne jest techniką nakładania powłok malarskich wykorzystującą zjawisko elektroforezy. Elektroforeza jest to natomiast mieszanie związków chemicznych na możliwie jednorodne frakcje przez wymuszanie wędrówki ich cząsteczek w polu elektroenergetycznym. Farby wykorzystywane do tego typu malowania są barwnikami wodorozcieńczalnymi, a sam proces ma przebieg podobny do nakładania powłok galwanicznych. Malowany przedmiot zanurza się w koloidalnym roztworze...

Czytaj dalej ›